Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci Kayıt Hizmetleri

· YKS sınavı ile yerleşecek öğrenciler için birimler tarafından belirlenen ve senato tarafından uygun görülen kontenjanların ÖSYM’nin sistemine girişlerinin yapılması,

· Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanlarının senatoya sunulması ve YÖKSİS’e girişlerinin yapılması

· Birimlerce belirlenen ve senato tarafından uygun görülen  yatay geçiş kontenjanlarının YÖKSİS’e girişlerinin yapılması,

· YKS ile Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması,

· Yatay Geçişle  gelen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması,

· Dikey Geçişle  Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması,

· Değişim programlarıyla  (Erasmus, Farabi, Mevlana, Özel Öğrenci) Üniversitemize gelen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması,

· Yabancı Uyruklu Öğrencilerin  kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması,