Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Mezuniyet Hizmetleri

· Birimlerce mezuniyetleri uygun görülen öğrencilerin Diplomalarının ve Diploma eklerinin basılması,

· Üniversitemizce hazırlanmış ve öğrenciye teslim edilmiş diplomaların kaybedilmesi halinde II.NÜSHA diplomalarının basılması,

· Üniversitemiz kurulmadan önce Niğde Üniversitesi’ne bağlı iken mezun olan öğrencilerin Diploma işlemleri için Niğde Üniversitesi ile gerekli yazışmaların yapılması,