Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Eğitim-Öğretim Hizmetleri

· Yeni Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili işlemlerinin yapılması ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi,

· Lisans, önlisans ve lisansüstü programların açılması ve öğrenci alınması ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi,

· Eğitim-Öğretim Plan değişiklikleri ile ilgili işlemlerin yapılması,

· Yeni kayıt olan öğrencilerin ders kayıtları ile mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu, yönlendirmesi, uygulanması ve denetiminin sağlanması,

· Öğrencilerin muafiyet ve intibaklarına ilişkin işlemlerin kontrol edilmesi ve Öğrenci Bilgi Sistemine girişlerinin sağlanması

· Akademik takvimin  hazırlanması ve   uygulanması ile ilgili gerekli kontrol ve işlemlerin yapılması,

· Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı/öğrenim ücretlerinin Öğrenci Bilgi Sistemine yansıtılması, ödenmesinin sağlanması,

· % 10’luk Başarı Dilimine giren öğrencilerin belirlenmesi, duyurulması ve ödemeleri gereken ücretlerin Öğrenci Bilgi Sistemine yansıtılması,

· Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kontenjanlar doğrultusunda birimlerce burs verilmesi uygun görülen öğrencilerin KYK’nın sistemine girilmesi, buunla ilgili gerekli yazışmaların yapılması,

· Birimlerce kaydının dondurulması uygun görülen öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemine İşlenmesi,

· Birimlerce Disiplin cezası verilen öğrencilerin durumlarının öğrenci bilgi sistemine işlenmesi,

· Öğrenci Konseyi Seçimleri ile ilgili her türlü koordinasyonun yürütülmesi,

· Kendi isteği, yatay geçiş vb. durumlarda ilişik kesme işlemlerinin yapılması ve gerekli yerlere bildirilmesi,

· Paydaşlarımız tarafından istenen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ve mezun sayıları ile ilgili istatistikî formların doldurulması ve ilgili yerlere  gönderilmesi,

· Her türlü istatistikî bilgilerin hazırlanması ve düzenlenmesi,

· Öğrencilerin pasaport işlemleri ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesi,

· Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilgili gerek birim öğrenci işleri, gerekse Proliz Yazılım Ltd. Şti. ile gerekli koordinasyonun sağlanması,

· Öğrenci özlük dosyalarının oluşturulması ve akademik birimlere gönderilmesi,

· Dereceye giren öğrencilerin belirlenmesi,