Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Mevzuatlar

YÖNETMELİKLER

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 01.10.2017

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-28 Temmuz 2013 (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 25 Ocak 2012 (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

* Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği


YÖNERGELER

* Aksaray Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

* Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi

* Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

*Aksaray Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi

* Aksaray Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

Aksaray Üniversitesi Diploma Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar


Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları

Bağıl Değerlendirme Sistemi Akış Şeması

Aksaray Üniversitesi 4'lük Başarı Notlarının 100'lük Karşılıkları Tablosu