Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Mevzuatlar

YÖNETMELİKLER

 *  Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-10.01.2023

 *  Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-16.08.2021

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 01.10.2017

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-28 Temmuz 2013 (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 25 Ocak 2012 (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Aksaray Üniversitesi Veteriner FakültesiEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yürürlükten Kaldırılan)

* Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği


YÖNERGELER

*Aksaray Üniversitesi Ortak Eğitim Yönergesi

*Aksaray Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

* Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

* Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenciler İçin Sınav Uygulamaları Yönergesi

* Aksaray Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

*Aksaray Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve YandalProgramları Uygulama Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve YandalProgramları Uygulama Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi 

Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

* Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan) 

* Aksaray Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

*Aksaray Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi

* Aksaray Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge (Yürürlükten Kaldırılan)

* Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans DüzeyindekiProgramlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge (Yürürlükten Kaldırılan)

*Aksaray Üniversitesi Diploma Yönergesi 

*Aksaray Üniversitesi Diploma Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Diploma Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)

* Aksaray Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesi 

Aksaray Üniversitesi Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar


Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları

Bağıl Değerlendirme Sistemi Akış Şeması

Aksaray Üniversitesi 4'lük Başarı Notlarının 100'lük Karşılıkları Tablosu