Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Diğer Hizmetler

· Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi

· Akademik birimler arası öğrenci işleri ile ilgili bilgi akışınının sağlanması,

· Öğrenci işleri ile ilgili her türlü yazışmanın ve dosyalamanın yapılması,