Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2023 DGS Yeni Kayıt Duyurusu

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DGS YENİ KAYIT DUYURUSU

 KAYIT İŞLEMLERİ:

 2023-DGS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 2023-2024 Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilerimiz Elektronik kayıtlarını 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında E-devlet üzerinden yapabilecektir. Elektronik kayıt yaptıramayan adaylar ise 14-15-18-19-20 Eylül 2023 (09:00 - 17:00 saatleri arasında) tarihlerinde  üniversitemize gelerek kayıt yaptırabilirler.

 Kayıt için adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen başvuramayan adayların noter vekaleti verdiği kişi aracılığıyla kayıtları yapılacaktır.

      DGS ile üniversitemize yerleşen öğrencilerimizden önlisans programından mezun olamayanların dikkatine; 2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

 

 ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 


E-DEVLET'TEN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENEN BELGELER

 Transkript onaylı örneği : (Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 Ders içerikleri : (Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),


 

 

 

ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENEN BELGELER

 2023 ÖSYS DGS Sonuç Belgesi: Bu belge ÖSYM tarafından adrese gönderilmemektedir. Adayların ÖSYM’nin ilgili web sayfasından internet aracılığı ile ilgili belgelerinin internet çıktılarını almaları gerekmektedir.

 MYO diplomasının aslı ve fotokopisi yada Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi,

 Transkript onaylı örneği(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 Ders içerikleri(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 


KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN BANKAYA YATIRILMASI

 

İkinci öğretim öğrencileri, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için ödenecek öğrenim ücretinin 1. taksitini 02 Ekim 2023 Pazartesi gününden 08 Ekim 2023 Pazar günü saat 22:00'a kadar T.C. Ziraat Bankası’nın ATM’lerinden Öğrenci Numaralarını girerek ödeme yapabileceklerdir.

 

Katkı Payı/Öğrenim ücretini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden "Ödemeler", "Üniversite Ödemeleri", "Anlaşmalı Üniversiteler", "Aksaray Üniversitesi" menüsünü takiben öğrenci numaranızı girerek yatırabilirsiniz.

 Normal öğretim(Birinci Öğretim) programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir, ancak üniversitemize kayıt yaptırmadan önce bir yükseköğretim programında kaydınız varsa Bakanlar Kurulu kararı gereği üniversitemizde kayıt yaptırdığınız bölüme ait öğrenci katkı payını ödemeniz gerekir. Öğrenci katkı payını herhangi bir Ziraat Bankası ATM'sinden 02 Ekim 2023 Pazartesi gününden 08 Ekim 2023 Pazar günü saat 22:00'a kadar öğrenci numaranızı belirterek yatırabilirsiniz.

  Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerimiz 02 Ekim - 08 Ekim 2023 tarihleri arasında ödeme yapmazlar ise ders kayıtları yapılmayacaktır.


 

 ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME SAYFASI  
 

DGS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİN YATIRACAKLARI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI

Okul Adı

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

1. Taksit

Fakülteler

 

Eğitim Fakültesi

378,5

Fen Edebiyat Fakültesi

378,5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

416,5

İletişim Fakültesi

378,5

İslami İlimler Fakültesi

378,5

İslami İlimler Fakültesi (İkinci Öğretim)

1367,5

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

516

Mühendislik Fakültesi

516

Sağlık Bilimleri Fakültesi

378,5

Spor Bilimleri Fakültesi

378,5

Tıp Fakültesi

786,5

Turizm Fakültesi

378,5

Veteriner Fakültesi

514,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

 


MUAFİYET:

Ayrıca Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 4. fıkrası gereğince, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede iken aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteyen öğrenciler 20 Ekim 2023 tarihinden önce Fakülte Dekanlıklarına başarılı oldukları derslere ait ders içerikleri, transkript ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


İZİN/KAYIT DONDURMA:

Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kesin kaydını yaptırmak için gelirken mazeretlerini kanıtlayan belgelerini getirerek bir dilekçe ile kesin kaydını yaptırdıktan sonra Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK OLANLAR:

15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın 1. Maddesinin 4. Fıkrasına göre; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 inci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve  2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

Bu durumda olan öğrenciler, durumlarını kanıtlayıcı belgelerini kayda gelirken getirmek zorundadırlar.  


 Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.


KAYIT YERİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ADRES: E-90 KARAYOLU 7.KM ADANA YOLU ÜZERİ - AKSARAY/TÜRKİYE

TELEFON: (+90) 382 2883121  - 2883129 - 2883130 - 2883124 - 2883127 - 2883128

FAKS: (+90) 382 288 3139

WEB: ogris.aksaray.edu.tr

E-POSTA: oidb@aksaray.edu.tr