Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2020 Dgs Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu(20.11.2020)

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DGS EK KONTENJAN KAYIT DUYURUSU

 

 KAYIT İŞLEMLERİ:

 2020-DGS Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 2020-2021 Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilerimiz Elektronik kayıtlarını 21-25 Kasım 2020 tarihleri arasında E-devlet üzerinden yapabilecektir. Elektronik kayıt yaptıramayan adaylar ise 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında üniversitemize gelerek kayıt yaptırabilirler.

 Kayıt için adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen başvuramayan adayların noter vekaleti verdiği kişi aracılığıyla kayıtları yapılacaktır.

      DGS Ek Yerleştirme  ile üniversitemize yerleşen öğrencilerimizden önlisans programından mezun olamayanların dikkatine; 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme  kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS Ek Yerleştirmede kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

 

 ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.


E DEVLET'TEN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENEN BELGELER

 Transkript onaylı örneği(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 Ders içerikleri(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),


ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENEN BELGELER

 2020 ÖSYS DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi: Bu belge ÖSYM tarafından adrese gönderilmemektedir. Adayların ÖSYM’nin ilgili web sayfasından internet aracılığı ile ilgili belgelerinin internet çıktılarını almaları gerekmektedir.

 MYO diplomasının aslı ve fotokopisi yada Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi,

 Transkript onaylı örneği(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 Ders içerikleri(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 Askerlikle İlişkisiz Olduğunu Belirtir Belge: 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden alacağı “Üniversiteye kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” ilişkin Askerlik Durum Belgesi.

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne kayıt yaptıracak adaylar, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alacakları eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen tek hekim raporu getirecektir.


KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN BANKAYA YATIRILMASI

İkinci öğretim öğrencileri, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için ödenecek öğrenim ücretinin 1. taksitini 23-27 Kasım  2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 48239134-5002 numaralı hesabına yatıracaklardır.

- Normal öğretim(Birinci Öğretim) programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir, ancak üniversitemize kayıt yaptırmadan önce bir yükseköğretim programında kaydınız varsa Bakanlar Kurulu kararı gereği üniversitemizde kayıt yaptırdığınız bölüme ait öğrenci katkı payını ödemeniz gerekir. Öğrenci katkı payını 23-27 Kasım  2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 48239134-5002 numaralı hesabına yatırabilirsiniz. ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME SAYFASIDGS EK YERLEŞTİRME İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİN YATIRACAKLARI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI

Okul Adı

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

1. Taksit

Fakülteler

 

Eğitim Fakültesi

154,5

Fen Edebiyat Fakültesi 

154,5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

170

İletişim Fakültesi

154,5

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

210,5

Mühendislik Fakültesi

210,5

Sağlık Bilimleri Fakültesi

154,5

Sağlık Bilimleri Fakültesi (İkinci Öğretim)

558

Spor Bilimleri Fakültesi

154,5

Turizm Fakültesi

154,5

Veteriner Fakültesi

210

NOT: Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.


MUAFİYET:

Ayrıca Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 4. fıkrası gereğince, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede iken aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteyen öğrenciler 04 Aralık 2020 tarihinden önce Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başarılı oldukları derslere ait ders içerikleri, transkript ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


İZİN/KAYIT DONDURMA:

Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kesin kaydını yaptırmak için gelirken mazeretlerini kanıtlayan belgelerini getirerek bir dilekçe ile kesin kaydını yaptırdıktan sonra Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK OLANLAR:

11 Temmuz 2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen Kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş  ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24  Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında  şeref aylığı alanlar ile bunların eş  ve çocuklarından katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olan öğrenciler, durumlarını kanıtlayıcı belgelerini kayda gelirken getirmek zorundadırlar.


 Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.


KAYIT YERİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ADRES: E-90 KARAYOLU 7.KM ADANA YOLU ÜZERİ - AKSARAY/TÜRKİYE

TELEFON: (+90) 382 2883121  - 2883129 - 2883130 - 2883124 - 2883127 - 2883128

FAKS: (+90) 382 288 3139

WEB: ogris.aksaray.edu.tr

E-POSTA: oidb@aksaray.edu.tr