Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Duyurusu(Genel Not Ortalamasına Göre)

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ DUYURUSU 

(GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

Kurum İçi Kontenjan

Kurumlararası Kontenjan

Yurt Dışı Kontenjan

Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

2020-2021 Eğitim Öğretim Yatay Geçiş Genel İlkeler

 GEREKLİ BELGELER

1. Başvurular gerekli belgeler tamamlanarak dilekçe ile ilgili okullara yapılır. 

Kurumİçi Yatay Geçiş Dilekçe Örneği 

KurumlarArası Yatay  Geçiş Dilekçe Örneği

Yurt Dışı Yatay  Geçiş Dilekçe Örneği

2. Öğrenci Belgesi

3. Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersler, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.

4. Ders içerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin tanımlarını ( ders içeriklerini) gösterir resmi belge.

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

6. Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

8. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü ile Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne başvuru yapanlar için Hazırlık Sınıfından başarılı veya muaf olduğuna dair belge.

9. Staj Yapıldıysa Staj  Durum Belgesi

10. Başvuran öğrencinin üniversitesinden alacağı “Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur” yazısı. (Bu belgeyi yatay geçiş sonuçları açıklandıktan sonra kesin kayda gelirken Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeniz gerekmektedir.)

11. Posta ile yapılan başvurularda gönderilen belgeler ilgili birime başvuru tarihlerinden sonra ulaşırsa başvuru işleme konulmayacaktır.


T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

(GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ


 

Başlangıç

Bitiş

Yatay geçiş için ilgili birimlere başvuru tarihleri

22 Temmuz 2020

28 Temmuz 2020

Yatay geçiş asil/yedek listesi kararlarının ÖİDB'na gönderilmesinin son günü

05 Ağustos 2020

Yatay geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilan edilmesinin son günü

10 Ağustos 2020

Yatay geçiş asil öğrenci kayıtları

11 Ağustos 2020

12 Ağustos 2020

Yatay geçiş yedek öğrenci kayıtları

14 Ağustos 2020