Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2019 Dgs Yeni Kayıt Duyurusu(06.09.2019)

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DGS YENİ KAYIT DUYURUSU

06.09.2019

 KAYIT İŞLEMLERİ:

 2019-DGS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 2019-2020 Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilerimiz Elektronik kayıtlarını 9-11 Eylül 2019 tarihleri arasında E-devlet üzerinden yapabilecektir(Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazanan öğrencilerimiz heyet raporu getirmesi gerektiği için E-Devlet'ten kayıt yaptıramazlar, şahsen kayda gelmeleri gerekmektedir). Elektronik kayıt yaptıramayan adaylar ise 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında üniversitemize gelerek kayıt yaptırabilirler.

 Kayıt için adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen başvuramayan adayların noter vekaleti verdiği kişi aracılığıyla kayıtları yapılacaktır.

 DGS ile üniversitemize yerleşen öğrencilerimizden önlisans programından mezun olamayanların dikkatine; 20/04/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak, 2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

 ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.


E DEVLET'TEN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENEN BELGELER

 Transkript onaylı örneği(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 Ders içerikleri(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),


ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENEN BELGELER

 2019 ÖSYS DGS Sonuç Belgesi: Bu belge ÖSYM tarafından adrese gönderilmemektedir. Adayların ÖSYM’nin ilgili web sayfasından internet aracılığı ile ilgili belgelerinin internet çıktılarını almaları gerekmektedir.

 MYO diplomasının aslı ve fotokopisi yada Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi,

 Transkript onaylı örneği(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 Ders içerikleri(Bu belgeyi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders muafiyet işlemleri yapılabilmesi için öğrencisi olduğunuz Fakülteye teslim edeceksiniz),

 Askerlikle İlişkisiz Olduğunu Belirtir Belge: 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden alacağı “Üniversiteye kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” ilişkin Askerlik Durum Belgesi.

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne kayıt yaptıracak adaylar, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alacakları eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu getirecektir.


KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN BANKAYA YATIRILMASI

İkinci öğretim öğrencileri, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ödenecek öğrenim ücretinin 1. taksitini 09 Eylül 2019 Pazartesi gününden 15 Eylül 2019 Cuma günü saat 22:00'a kadar T.C. Ziraat Bankası’nın ATM’lerinden Öğrenci Numaralarını girerek ödeme yapabileceklerdir.

Katkı Payı/Öğrenim ücretini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden "Ödemeler", "Üniversite Ödemeleri", "Anlaşmalı Üniversiteler", "Aksaray Üniversitesi" menüsünü takiben öğrenci numaranızı girerek yatırabilirsiniz.

 Normal öğretim(Birinci Öğretim) programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir, ancak üniversitemize kayıt yaptırmadan önce bir yükseköğretim programında kaydınız varsa Bakanlar Kurulu kararı gereği üniversitemizde kayıt yaptırdığınız bölüme ait öğrenci katkı payını ödemeniz gerekir. Öğrenci katkı payını herhangi bir Ziraat Bankası ATM'sinden 09 Eylül 2019 Pazartesi gününden 15 Eylül 2019 Cuma günü saat 22:00'a kadar öğrenci numaranızı belirterek yatırabilirsiniz.

  Katkı Payı/Öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerimiz 09-15 Eylül tarihleri arasında ödeme yapmazlar ise ders kayıtları yapılmayacaktır.


 ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME SAYFASIDGS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİN YATIRACAKLARI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI

Okul Adı

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

1. Taksit

Fakülteler

 

Mühendislik Fakültesi

193,50

Mühendislik Fakültesi (İkinci Öğretim)

764,50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

156,50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İkinci Öğretim)

577,50

Eğitim Fakültesi

142

Eğitim Fakültesi (İkinci Öğretim)

513,50

Fen Edebiyat Fakültesi

142

Fen Edebiyat Fakültesi (İkinci Öğretim) (Fen Programı)

640,50

Fen Edebiyat Fakültesi (İkinci Öğretim) (Ed. ve Sos. Prog.)

481

İslami İlimler Fakültesi

142

İslami İlimler Fakültesi (İkinci Öğretim)

513,50

Sağlık Bilimleri Fakültesi

142

Sağlık Bilimleri Fakültesi (İkinci Öğretim)

513,50

Turizm Fakültesi

142

Turizm Fakültesi (İkinci Öğretim)

İletişim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

513,50

142

193,5

Veteriner Fakültesi

193 
 

NOT: Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.


MUAFİYET:

Ayrıca Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 4. fıkrası gereğince, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede iken aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteyen öğrenciler 27 Eylül 2019 tarihinden önce Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başarılı oldukları derslere ait ders içerikleri, transkript ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


İZİN/KAYIT DONDURMA:

Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kesin kaydını yaptırmak için gelirken mazeretlerini kanıtlayan belgelerini getirerek bir dilekçe ile kesin kaydını yaptırdıktan sonra Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK OLANLAR:

07 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen Kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olan öğrenciler, durumlarını kanıtlayıcı belgelerini kayda gelirken getirmek zorundadırlar.


 Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.


KAYIT YERİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ADRES: E-90 KARAYOLU 7.KM ADANA YOLU ÜZERİ - AKSARAY/TÜRKİYE

TELEFON: (+90) 382 2883121  - 2883129 - 2883130 - 2883124 - 2883127 - 2883128

FAKS: (+90) 382 288 3139

WEB: ogris.aksaray.edu.tr

E-POSTA: oidb@aksaray.edu.tr