Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2018 Dgs Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu(30.10.2018)

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DGS-EK YERLEŞTİRME KAYIT DUYURUSU

30.10.2018

 

KAYIT İŞLEMLERİ:

2018-DGS-Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

Kesin Kayıtlar; 30 Ekim - 02 Kasım 2018 tarihleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.


Kayıt için adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen başvuramayan adayların noter vekaleti verdiği kişi aracılığıyla kayıtları yapılacaktır.


DGS-Ek Yerleştirme ile üniversitemize yerleşen öğrencilerimizden önlisans programından mezun olamayanların dikkatine; 20/04/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak, 2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 05/09/2018 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.


ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.


KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

- 2018 ÖSYS DGS-Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi: Bu belge ÖSYM tarafından adrese gönderilmemektedir. Adayların ÖSYM’nin ilgili web sayfasından internet aracılığı ile ilgili belgelerinin internet çıktılarını almaları gerekmektedir

- 4 Adet Fotoğraf (4,5X6 ebadında, son altı ay içinde önden çekilmiş olmalıdır)

- MYO diplomasının aslı ve fotokopisi,

- Transkript onaylı örneği,

- Ders içerikleri,

- Askerlikle İlişkisiz Olduğunu Belirtir Belge: 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden alacağı “Üniversiteye kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” ilişkin Askerlik Durum Belgesi.

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne kayıt yaptıracak adaylar, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alacakları eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu getirecektir.

- Öğrenim Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Dekontu: İkinci öğretim öğrencileri, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için ödenecek öğrenim ücretinin 1. taksitini 30 Ekim 2018-02 Kasım 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 48239134-5002 numaralı hesabına yatıracaklardır.

Normal öğretim(Birinci Öğretim) programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir, ancak üniversitemize kayıt yaptırmadan önce bir yükseköğretim programında kaydınız varsa Bakanlar Kurulu kararı gereği üniversitemizde kayıt yaptırdığınız bölüme ait öğrenci katkı payını ödemeniz gerekir. Öğrenci katkı payını 30 Ekim 2018-02 Kasım 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 48239134-5002 numaralı hesabına yatırabilirsiniz.

 

DGS-EK YERLEŞTİRME İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİN YATIRACAKLARI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI

Okul Adı

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

1. Taksit

Fakülteler

 

Mühendislik Fakültesi

193,50

Mühendislik Fakültesi (İkinci Öğretim)

764,50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

156,50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İkinci Öğretim)

577,50

Eğitim Fakültesi

142

Eğitim Fakültesi (İkinci Öğretim)

513,50

Fen Edebiyat Fakültesi

142

Fen Edebiyat Fakültesi (İkinci Öğretim) (Fen Programı)

640,50

Fen Edebiyat Fakültesi (İkinci Öğretim) (Ed. ve Sos. Prog.)

481

İslami İlimler Fakültesi

142

İslami İlimler Fakültesi (İkinci Öğretim)

513,50

Sağlık Bilimleri Fakültesi

142

Sağlık Bilimleri Fakültesi (İkinci Öğretim)

513,50

Turizm Fakültesi

142

Turizm Fakültesi (İkinci Öğretim)

513,50

Veteriner Fakültesi

193

 

 

NOT: Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.


MUAFİYET:

Ayrıca Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 4. fıkrası gereğince, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede iken aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteyen öğrenciler 07 Kasım 2018 tarihinden önce Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başarılı oldukları derslere ait ders içerikleri, transkript ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


İZİN/KAYIT DONDURMA:

Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kesin kaydını yaptırmak için gelirken mazeretlerini kanıtlayan belgelerini getirerek bir dilekçe ile kesin kaydını yaptırdıktan sonra Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK OLANLAR:

07 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen Kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olan öğrenciler, durumlarını kanıtlayıcı belgelerini kayda gelirken getirmek zorundadırlar.


Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.


KAYIT YERİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ADRES: E-90 KARAYOLU 7.KM ADANA YOLU ÜZERİ - AKSARAY/TÜRKİYE

TELEFON: (+90) 382 2883121  - 2883129 - 2883130 - 2883124 - 2883127 - 2883128

FAKS: (+90) 382 288 3139

WEB: ogris.aksaray.edu.tr

E-POSTA: oidb@aksaray.edu.tr