Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

* Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 01.10.2017

* Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-28 Temmuz 2013 (Yürürlükten Kaldırılan)

* Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 25 Ocak 2012 (Yürürlükten Kaldırılan)

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

* Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(Yürürlükten Kaldırılan)

* Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

* Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği


YÖNERGELER

* Aksaray Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Aksaray Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi (Yürürlükten Kaldırılan)