2017 YILI MEZUNLARIMIZIN DİPLOMA DAĞITIM İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR (02.02.2018)