2017-2018 MÜFREDATLARININ SİSTEME GİRİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 

2017-2018 MÜFREDATLARININ SİSTEME GİRİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

(17.07.2017)

2017-2018 müfredatları, bölüm/anabilim dalı başkanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi'ne işlenecektir. Bu işlemlerin yapılmasında problem oluşmaması açısından bölüm/anabilim dalı başkanlarımızın aşağıdaki yönergeleri incelemeleri ve işlemlerini bu yönergelere uygun yapmaları gerekmektedir.

Müfredat güncelleme işlemleri, mevcut bölümler ve yeni açılan bölümler olmak üzere 2 ana bölümde aşağıda detaylı şekilde anlatılmaktadır.


ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN BÖLÜMLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her bir bölüme/anabilim dalına ait 2016 müfredatları kopyalanarak 2017 müfredatları oluşturulmuştur. Bölüm başkanlarının 2017 müfredatları içerisinde bulunan derslerle ilgili güncelleştirme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Ders güncelleme işlemleri sırasında derslerin İngilizce isimlerinin ve AKTS kredilerinin mutlaka girilmesi gerekmektedir.

Müfredat güncelleme işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

 Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarının Müfredat Güncelleme İşlemleri


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ İLE ALAKALI YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Üniversite seçmeli derslerinin sisteme girilmesi ile ilgili bölüm başkanlarının yapması gereken işlemler aşağıda verilmiştir..

Üniversite seçmeli derslerinin sisteme girilmesi ile ilgili yapılacak işlemler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

 Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarının Üniversite Seçmeli Ders İşlemleri


2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni açılan her bölüme/anabilim dalına ait 2017 müfredatları oluşturulmuştur. Derslerin müfredata eklenmesi sırasında derslerin İngilizce isimlerinin ve AKTS kredilerinin mutlaka girilmesi gerekmektedir.

Müfredat oluşturma işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

 İlk Kez Öğrenci Alacak Bölümler/Anabilim Dalları Tarafından Yapılması Gereken İşlemler


BOLOGNA BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bologna süreci kapsamında Üniversitemiz web sayfası bilgi paketinin oluşturulabilmesi için Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü bölüm/program/anabilim dalı müfredatında bulunan derslerin (her bir ders için) Bologna tanımlarının, öğrenme çıktılarının,  AKTS kredilerinin ve bölüm/program/anabilim dalı yeterliliklerinin Öğrenci Bilgi Sistemi'ne girilmesi gerekmektedir.

Bologna bilgilerinin sisteme giriş işlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak;

2017 müfredatına eklenen yeni bir ders olması durumunda aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Daha önceki duyurulara istinaden Bologna içeriklerini sisteme girmeyen bölümlerin ve ders sorumlularının aşağıdaki işlemleri uygulamaları gerekmektedir.

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler 1

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler 2

Dersin Sorumlusu Öğretim Elemanları Tarafından Yapılacak İşlemler


Müfredatların güncellenmesi ve Bologna bilgilerinin işlenmesi ile ilgili soru ve sorunlarınız için

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sistem Odasını arayabilirsiniz.

(+90) 382 288 3134 & (+90) 382 288 3135