2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDAN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

  • Yaz okulunda bir öğrenci,  toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir. Bir üst yıldan yaz okulunda ders alınmak istenmesi halinde, Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (d) bendi gereğince; genel not ortalamasına bakılmaksızın, öğrencinin başarısız olduğu derslerin açılmış olması ve öncelikle başarısız olduğu dersleri alması koşuluyla Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 6. fıkrası gereğince ön koşullu dersler hariç azami sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile bir üst yıldan ders alınabilecektir.
  • Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Yaz okulunda bir dersin açılmaması durumunda bu derse kayıt yaptıran öğrenci,  açık olan başka bir derse kaydını yaptırabilir.
  • Bahar Yarıyılı sonunda azami kanuni öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler ile intibak programı öğrencileri yaz okulundan yararlanamazlar.
  • Yaz okulu süresi 7 (yedi) haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için güz ve bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.(14 Haftalık)
  • Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılamaz. Devamsızlık sınırı “Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtildiği biçimde uygulanır.
  • Yaz okulunda her ders için en az bir ara sınav yapılır. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Genel sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.
  • Öğrencinin yaz okulunda aldığı not veya notlar transkriptinde yaz dönemi başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.
  • Yaz okulunda geçer not en az CC’ dir.

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAYIT İŞLEMLERİ

YAZ OKULU ÜCRET TABLOSU

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULU KAYDI

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNDEN DİĞER ÜNİVERSİTE YAZ OKULLARINDAN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

KESİN KAYIT SONUCUNDA AÇILMASI İÇİN YETERLİ SAYIYA ULAŞILAMAYAN DERSLERE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

YAZ OKULU DERS KAYIT DİLEKÇESİ (örnek)