Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2020-2021 Müfredatlarının Sisteme Girilmesi Hakkında Önemli Duyuru2020-2021 MÜFREDATLARININ SİSTEME GİRİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


2020-2021 müfredatları, bölüm/anabilim dalı başkanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi'ne işlenecektir. Bu işlemlerin yapılmasında problem oluşmaması açısından bölüm/anabilim dalı başkanlarımızın aşağıdaki yönergeleri incelemeleri ve işlemlerini bu yönergelere uygun yapmaları gerekmektedir.

Müfredat güncelleme işlemleri, mevcut bölümler ve yeni açılan bölümler olmak üzere 2 ana bölümde aşağıda detaylı şekilde anlatılmaktadır.

ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN BÖLÜMLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her bir bölüme/anabilim dalına ait 2019 müfredatları kopyalanarak 2020 müfredatları oluşturulmuştur. Bölüm başkanlarının 2020 müfredatları içerisinde bulunan derslerle ilgili güncelleştirme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Ders güncelleme işlemleri sırasında derslerin İngilizce isimlerinin ve AKTS kredilerinin mutlaka girilmesi gerekmektedir.

Müfredat güncelleme işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarının Müfredat Güncelleme İşlemleri


2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni açılan her bölüme/anabilim dalına ait 2020 müfredatları oluşturulmuştur. Derslerin müfredata eklenmesi sırasında derslerin İngilizce isimlerinin ve AKTS kredilerinin mutlaka girilmesi gerekmektedir.

Müfredat oluşturma işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

İlk Kez Öğrenci AlacakBölümler/Anabilim Dalları Tarafından Yapılması Gereken İşlemler


BOLOGNA BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


Bologna süreci kapsamında Üniversitemiz web sayfası bilgi paketinin oluşturulabilmesi için Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü bölüm/program/anabilim dalı müfredatında bulunan derslerin (her bir ders için) Bologna tanımlarının, öğrenme çıktılarının,  AKTS kredilerinin ve bölüm/program/anabilim dalı yeterliliklerinin Öğrenci Bilgi Sistemi'ne girilmesi gerekmektedir.

Bologna bilgilerinin sisteme giriş işlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak;

2020 müfredatına eklenen yeni bir ders olması durumunda aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Daha önceki duyurulara istinaden Bologna içeriklerini sisteme girmeyen bölümlerin ve ders sorumlularının aşağıdaki işlemleri uygulamaları gerekmektedir.

Bölüm/Anabilim Dalı BaşkanlıklarıTarafından Yapılacak İşlemler 1

Bölüm/Anabilim Dalı BaşkanlıklarıTarafından Yapılacak İşlemler 2

Dersin Sorumlusu Öğretim Elemanları Tarafından Yapılacak İşlemler