Aksaray Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2019-2020 Müfredatlarının Sisteme Girilmesi Hakkında Önemli Duyuru2019-2020 MÜFREDATLARININ SİSTEME GİRİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


2019-2020 müfredatları, bölüm/anabilim dalı başkanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi'ne işlenecektir. Bu işlemlerin yapılmasında problem oluşmaması açısından bölüm/anabilim dalı başkanlarımızın aşağıdaki yönergeleri incelemeleri ve işlemlerini bu yönergelere uygun yapmaları gerekmektedir.

Müfredat güncelleme işlemleri, mevcut bölümler ve yeni açılan bölümler olmak üzere 2 ana bölümde aşağıda detaylı şekilde anlatılmaktadır.

ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN BÖLÜMLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her bir bölüme/anabilim dalına ait 2018 müfredatları kopyalanarak 2019 müfredatları oluşturulmuştur. Bölüm başkanlarının 2019 müfredatları içerisinde bulunan derslerle ilgili güncelleştirme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Ders güncelleme işlemleri sırasında derslerin İngilizce isimlerinin ve AKTS kredilerinin mutlaka girilmesi gerekmektedir.

Müfredat güncelleme işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarının Müfredat Güncelleme İşlemleri

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ İLE ALAKALI YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER


Üniversite seçmeli derslerinin sisteme girilmesi ile ilgili bölüm başkanlarının yapması gereken işlemler aşağıda verilmiştir.

Üniversite seçmeli derslerinin sisteme girilmesi ile ilgili yapılacak işlemler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarının Üniversite Seçmeli Ders İşlemleri

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni açılan her bölüme/anabilim dalına ait 2019 müfredatları oluşturulmuştur. Derslerin müfredata eklenmesi sırasında derslerin İngilizce isimlerinin ve AKTS kredilerinin mutlaka girilmesi gerekmektedir.

Müfredat oluşturma işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

İlk Kez Öğrenci AlacakBölümler/Anabilim Dalları Tarafından Yapılması Gereken İşlemler

 

BOLOGNA BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


Bologna süreci kapsamında Üniversitemiz web sayfası bilgi paketinin oluşturulabilmesi için Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü bölüm/program/anabilim dalı müfredatında bulunan derslerin (her bir ders için) Bologna tanımlarının, öğrenme çıktılarının,  AKTS kredilerinin ve bölüm/program/anabilim dalı yeterliliklerinin Öğrenci Bilgi Sistemi'ne girilmesi gerekmektedir.

Bologna bilgilerinin sisteme giriş işlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak;

2019 müfredatına eklenen yeni bir ders olması durumunda aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Daha önceki duyurulara istinaden Bologna içeriklerini sisteme girmeyen bölümlerin ve ders sorumlularının aşağıdaki işlemleri uygulamaları gerekmektedir.

Bölüm/Anabilim Dalı BaşkanlıklarıTarafından Yapılacak İşlemler 1

Bölüm/Anabilim Dalı BaşkanlıklarıTarafından Yapılacak İşlemler 2

DersinSorumlusu Öğretim Elemanları Tarafından Yapılacak İşlemler